1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R29
  5. Cho phép nhân viên có thể theo dõi chi tiết các đề nghị tạm ứng khi nộp đề nghị

Cho phép nhân viên có thể theo dõi chi tiết các đề nghị tạm ứng khi nộp đề nghị

Chương trình bổ sung tiện ích giúp nhân viên có thể theo dõi chi tiết các đề nghị tạm ứng khi nộp đề nghị.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R29 trở về trước: Chương trình đã đáp ứng nghiệp vụ nhân viên lập đề nghị quyết toán tạm ứng và in quyết toán tạm ứng để xin cấp trên phê duyệt, đồng thời kế toán cũng nhận được đề nghị để thực hiện chi quyết toán.

Từ phiên bản R29 trở đi: Chương trình bổ sung tab Chi tiết các đề nghị tạm ứng được quyết toán giúp theo dõi danh sách các đề nghị nghị tạm ứng được quyết toán.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.