1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R29
  5. Thay đổi luồng làm việc khi bắt đầu truy cập vào nghiệp vụ kế toán trên CORE

Thay đổi luồng làm việc khi bắt đầu truy cập vào nghiệp vụ kế toán trên CORE

Chương trình thay đổi luồng làm việc khi khách hàng bắt đầu truy cập vào ứng dụng kế toán trên CORE giúp khách hàng có thể tự thực hiện cài đặt và làm việc dễ dàng hơn.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R29: Chương trình thay đổi luồng làm việc khi khách hàng bắt đầu truy cập vào ứng dụng Kế toán trên Bảng tin. Cụ thể như sau:

Trường hợp khách hàng đã thực hiện nâng cấp thành công từ AMIS 1.0 lên AMIS 2.0, chương trình hiển thị thông báo về việc nâng cấp dữ liệu kế toán lên AMIS – Kế toán 2.0. Nhấn Nâng cấp ngay để thực hiện nâng cấp.

Trường hợp khách hàng chưa sử dụng nghiệp vụ Kế toán trên AMIS 1.0, chương trình hiển thị màn hình bắt đầu làm việc. Khách hàng thực hiện cài đặt phần mềm.

Trường hợp đơn vị đã sử dụng nghiệp vụ kế toán trên AMIS 2.0, chương trình hiển thị giao diện chọn dữ liệu kế toán.

Xem hướng dẫn chi tiết nâng cấp từ AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 tại đây

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.