1. Trang chủ
 2. Bảng tin
 3. Tính năng mới
 4. R29
 5. Cho phép trộn các đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán tạm ứng và đề nghị thanh toán trên các danh sách tương ứng

Cho phép trộn các đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán tạm ứng và đề nghị thanh toán trên các danh sách tương ứng

Cho phép trộn các đề nghị thanh toán, đề nghị quyết toán tạm ứng và đề nghị
thanh toán trên các danh sách tương ứng trên Trang cá nhân, giúp người làm đề nghị có thể nhanh chóng in được giấy tờ và xin cấp trên phê duyệt.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R29 trở đi: Đối với những doanh nghiệp sử dụng mẫu đặc thù riêng, có thêm một số thông tin
đặc biệt so với mẫu in chung mà chương trình đang đáp ứng, chương trình cho phép khách hàng có thể in được đề nghị theo mẫu riêng để phục vụ công tác quản trị. Chẳng hạn, muốn in đề nghị quyết toán để nộp cho lãnh đạo, thực hiện như sau:

 • Trên danh sách đề nghị quyết toán tạm ứng chưa quyết toán, chọn đề nghị quyết toán
 • Nhấn Trộn
 • Chọn mẫu quyết toán tạm ứng. Nhấn Trộn

Lưu ý: Để nhân viên chọn được mẫu quyết toán tạm ứng, nhân sự phải thiết lập loại mẫu tương ứng trên menu Danh mục/Thiết lập mẫu trộn ở ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự và có tích chọn Cho phép nhân viên tải về

 • Chương trình tự động tải về máy tính đề nghị quyết toán tạm ứng tương ứng với đề nghị quyết toán đã chọn.

Lưu ý: Có thể sử dụng chức năng Trộn ở các giao diện sau:

 • Danh sách đề nghị tạm ứng
 • Danh sách đề nghị quyết toán tạm ứng
 • Danh sách đề nghị thanh toán
 • Xem chi tiết đề nghị tạm ứng
 • Xem chi tiết đề nghị quyết toán tạm ứng
 • Xem chi tiết đề nghị thanh toán
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.