1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R30
 5. Cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng

Cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng

1. Mục đích

Chương trình cho phép phân bổ được công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác tính từ ngày ghi tăng để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R30: Chương trình thực hiện phân bổ công cụ dụng cụ và chi phí trả trước tính tròn tháng dẫn đến chi phí trong tháng/quý lớn, lãi lỗ không phản
  ánh đúng so với thực tế.
 • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình cho phép phân bổ công cụ dụng cụ và chi phí trả trước chính xác từ ngày ghi tăng

1. Vào menu Hệ thống/Tùy chọn chung/Khác

2. Chương trình cho phép tùy chọn cách phân bổ công cụ dụng cụ và chi phí trả trước

  • Phân bổ tròn tháng: Chương trình phân bổ chi phí tròn tháng. Chẳng hạn, tổng giá trị cần phân bổ: 3 tỷ; thời gian phân bổ: 3 tháng; Ngày bắt đầu sử dụng: 20/12/2018

=> Chương trình tính phân bổ chi phí cho tháng 12/2018 là 3 tỷ/3 tháng = 1 (tỷ)

  • Phân bổ từ ngày ghi tăng: Chương trình phân bổ chi phí từ ngày ghi tăng. Chẳng hạn, tổng giá trị cần phân bổ: 3 tỷ; thời gian phân bổ: 3 tháng; Ngày bắt đầu sử dụng: 20/12/2018

=> Chương trình tính phân bổ chi phí tháng 12/2015 = (1 tỷ / 31 ngày của tháng 12) x 11 ngày tháng 12 = 645.161.290 VND

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.