1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R30
 5. Cho phép phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ

Cho phép phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ

1. Mục đích

Cho phép phát hành được hóa đơn điện tử với đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch toán theo đồng tiền ngoại tệ để phục vụ xuất hóa đơn cho các công ty nước ngoài đặt tại Việt Nam thanh toán tiền bằng ngoại tệ

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R30: Với các đơn vị bán hàng cho các đơn vị nước ngoài hoạt động tại Việt Nam, khi bán hàng kế toán ghi nhận theo đồng tiền ngoại tệ tại chứng từ bán hàng kèm hóa đơn. Sau đó để đáp ứng quy định, khách hàng cần sửa mẫu hóa đơn để hiển thị đồng tiền VNĐ. Tuy nhiên do không thể sửa được đồng tiền hiển thị trên file xml gây khó khăn trong việc gửi hóa đơn cho người bán, cơ quan thuế và tra cứu hóa đơn điện tử.
 • Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình cho phép phát hành được hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ từ chứng từ hạch
  toán theo đồng tiền ngoại tệ để phục vụ xuất hóa đơn cho các công ty nước ngoài
  đặt tại Việt Nam thanh toán tiền bằng ngoại tệ. Khách hàng có thể gửi hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế và người mua hàng dễ dàng tra cứu hóa đơn với đồng tiền hạch toán VNĐ

Lưu ý: Để phát hành hóa đơn điện tử bằng đồng tiền VNĐ, kế toán cần lựa chọn Hạch toán đa tiền tệSử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử trên Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung

Kế toán có thể lựa chọn đồng tiền khi phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 trường hợp sau
1. Xuất hóa đơn điện tử theo loại tiền VNĐ

  • Trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung. Tại mục Hóa đơn, chọn Xuất hóa đơn điện tử theo loại tiền VNĐ

  • Khi lập hóa đơn bằng đồng tiền VND thì khi phát hành hóa đơn điện tử hệ thống tự động lấy Đơn giá, Thành tiền, Tiền thuế GTGT, Tiền chiết khấu tương ứng trên chứng từ vào file PDF và file xml gửi cho cơ quan Thuế.
  • Nếu đồng tiền hạch toán là VND và lập hóa đơn bằng ngoại tệ thì khi phát hành hóa đơn điện tử hệ thống tự động lấy Đơn giá quy đổi, Thành tiền quy đổi, Tiền thuế GTGT quy đổi, Tiền CK quy đổi trên chứng từ hạch toán vào các thông tin tương ứng trên file PDF và xml gửi cho cơ quan Thuế.
  • Nếu đồng tiền hạch toán là ngoại tệ và lập hóa đơn bằng ngoại tệ thì khi phát hành hóa đơn hệ thống tự động quy đổi các thông tin Tiền quy đổi trên chứng từ về VND vào file PDF và file xml gửi cho cơ quan Thuế.

Lưu ý: Tỷ giá  được lấy trên Danh mục\Loại tiền vào file xml.

2. Xuất hóa đơn điện tử theo loại tiền hạch toán trên chứng từ

  • Trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung. Tại mục Hóa đơn, chọn Xuất hóa đơn điện tử theo loại tiền hạch toán trên chứng từ

  • Chương trình cho phép lập hóa đơn với loại tiền giống với loại tiền trên chứng từ hạch toán.
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.