1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R26
 5. 11. Cho phép thiết lập không cho sửa tên hàng hóa trên chứng từ bán hàng giúp kiểm soát hiệu quả bán hàng

11. Cho phép thiết lập không cho sửa tên hàng hóa trên chứng từ bán hàng giúp kiểm soát hiệu quả bán hàng

1. Mục đích

Từ phiên bản R26 trở đi, phần mềm AMIS.VN – Kế toán cho phép thiết lập không cho sửa tên hàng hóa trên chứng từ bán hàng giúp kiểm soát hiệu quả bán hàng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R26 trở về trước: Khi không cho phép sửa tên hàng kế toán vẫn có thể sửa lại tên hàng trên chứng từ bán hàng dẫn đến sai phạm trong quá trình bán hàng.
 • Từ phiên bản R26 trở đi: Khi không cho phép sửa tên hàng thì kế toán không sửa được tên hàng trên chứng từ bán hàng.

Giả sử, trên chứng từ bán hàng kế toán thực hiện sửa mẫu không cho phép sửa tên hàng hóa bằng cách

 • Trên chứng từ bán hàng (hoặc hóa đơn), chọn Mẫu\Quản lý mẫu và nhấn Sửa

 • Tích chọn Không cho phép sửa tại trường Tên hàng.

 • Nhấn Cất để lưu mẫu.
 • Nhấn Áp dụng để sử dụng mẫu vừa sửa.
 • Khi đó, chương trình không cho phép sửa lại tên hàng hóa giúp quản lý bán hàng hiệu quả.

Cập nhật 06/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.