Chọn chi nhánh làm việc

1. Nội dung

Cho phép chọn chi nhánh làm việc đối với cơ cấu tổ chức công ty có nhiều chi nhánh và chọn sổ làm việc đối với đơn vị sử dụng đồng thời 2 hệ thống sổ quản trị và sổ tài chính.

2. Các bước thực hiện

Chọn chi nhánh khi làm việc trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán dưới Desktop
1. Đăng nhập vào phần mềm AMIS.VN-Kế toán dưới Desktop. Nhấn Chọn chi nhánh làm việc.
2. Chọn chi nhánh và hệ thống sổ muốn làm việc.

  • Nếu chọn chi nhánh làm việc là Tổng công ty/Công ty có chi nhánh hạch toán phụ thuộc, có thể lựa chọn nhìn thấy chứng từ của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay không bằng cách tích chọn/bỏ tích chọn ô Bao gồm chứng từ chi nhánh phụ thuộc.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Chỉ chọn được chi nhánh mà tài khoản đăng nhập được phân quyền để làm việc với chi nhánh đó, chi tiết cách phân quyền sử dụng xem tại đây.
  • Chỉ chọn được sổ làm việc nếu dữ liệu được thiết lập để làm việc với cả 2 hệ thống sổ tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.

Chọn chi nhánh khi làm việc với ứng dụng AMIS.VN-Kế toán trên Cloud
1. Đăng nhập vào dữ liệu kế toán trên Cloud, nhấn biểu tượng
2. Chọn chi nhánh và hệ thống sổ muốn làm việc.

  • Nếu chọn chi nhánh làm việc là Tổng công ty/Công tycó chi nhánh hạch toán phụ thuộc, có thể lựa chọn nhìn thấy chứng từ của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay không bằng cách tích chọn/bỏ tích chọn ô Bao gồm chứng từ chi nhánh phụ thuộc.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

  • Chỉ chọn được chi nhánh mà tài khoản đăng nhập được phân quyền để làm việc với chi nhánh đó, chi tiết cách phân quyền sử dụng xem tại đây.
  • Chỉ chọn được sổ làm việc nếu dữ liệu dưới Desktop được thiết lập để làm việc với cả 2 hệ thống sổ tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung.

 

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.