Chọn chứng từ tham chiếu

1. Nội dung

Chọn các chứng từ liên quan đến chứng từ đang khai báo, phục vụ cho công tác đối chiếu dữ liệu khi cần.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn vào biểu tượng  trên chứng từ đang khai báo.
2. Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ và nhấn Lấy dữ liệu.
3. Tích chọn chứng từ cần tham chiếu và nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Sau khi chọn xong chứng từ tham chiếu, Kế toán có thể:

  • Xem nội dung chi tiết của chứng từ được tham thiếu.

  • Xoá bỏ chứng từ tham chiếu trong trường hợp chọn sai:

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.