1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ và lập báo cáo
  4. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm
  5. Chứng từ chi phí mua hàng chưa được phân bổ vào chứng từ mua hàng hoặc chứng từ chi phí mua hàng chưa được phân bổ hết

Chứng từ chi phí mua hàng chưa được phân bổ vào chứng từ mua hàng hoặc chứng từ chi phí mua hàng chưa được phân bổ hết

Trường hợp chứng từ chi phí mua hàng chưa được phân bổ vào chứng từ mua hàng hoặc chứng từ chi phí mua hang chưa được phân bổ hết

1. Vào mục Báo cáo, tại phần Báo cáo đối chiếu, chọn Tình hình phân bổ chi phí mua hàng

2. Thiết lập tham số báo cáo. Tích chọn Chỉ hiển thị các chứng từ chi phí chưa phân bổ hết

3. Chương trình hiển thị báo cáo:

  • Nếu có có sự chênh lệch do phân bổ chi phí thì kế toán thực hiện phân bổ lại chi phí mua hàng. Xem hướng dẫn phân bổ chi phí mua hàng tại đây.
  • Nếu có hóa đơn mua dịch vụ nhưng hóa đơn mua hàng chưa về nên chưa phân bổ thì sự chênh lệch là đúng.
Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.