Các tháng chưa phân bổ Chi phí trả trước

Hướng dẫn:

Trường hợp trong kỳ có tháng chưa thực hiện phân bổ chi phí trả trước, chương trình sẽ hiển thị báo cáo liệt kê chi tiết các tháng này.

Trường hợp này Kế toán thực hiện phân bổ chi phí trả trước cho các tháng được liệt kê trên báo cáo. Xem hướng dẫn phân bổ chi phí trả trước CCDC tại đây.

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.