Chuyển NVKD xử lý

Trường hợp liên hệ với thông tin Ao cơ hội, nếu phát sinh khách hàng quan tâm thì thực hiện Chuyển NVKD xử lý.

Lưu ý: Để sử dụng được chức năng này thì bản ghi Ao cơ hội phải thỏa mãn điều kiện:

  • Tình trạng Ao cơ hội là Chưa xử lý, Đang xử lý, Đã chuyển cho NVKD, KD đang xử lý.
  • Người dùng phải có quyền Sửa, Bàn giao công việc đối với Ao cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

  • Vào phân hệ Ao cơ hội.
  • Trên giao diện Danh sách Ao cơ hội, tích chọn các Ao cơ hội, sau đó nhấn Chuyển NVKD xử lý.

  • Hoặc vào giao diện Chăm sóc Ao cơ hội bằng cách nhấn vào biểu tượng , sau đó tích chọn Cơ hội và nhấn Chuyển NVKD xử lý.

  • Giao diện “Chọn người xử lý” hiển thị, người dùng chọn Cơ cấu tổ chức và tích chọn Người xử lý.

Nhấn Đồng ý để chuyển xử lý.

Lưu ý: Khi Chuyển NVKD xử lý thì người dùng cần chuyển tình trạng Ao cơ hội về Đã chuyển NVKD.

Cập nhật 10/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.