Phân công người thực hiện Ao cơ hội

Giúp người dùng có thể chỉ định Người xử lý Cơ hội trong Ao cơ hội.

Hướng dẫn thực hiện

Khi có được danh sách các bản ghi được gửi về từ Ao cơ hội, QLBH/Ban quản lý thị trường có thể chỉ định người xử lý những bản ghi này cho NVKD thực hiện chăm sóc để có sự công bằng giữa các NVKD, tránh trường hợp NVKD tự vào nhận xử lý chăm sóc các Cơ hội này.

  • Vào phân hệ Ao cơ hội.
  • Trên giao diện Danh sách Ao cơ hội, tích chọn các Ao cơ hội, sau đó chọn Phân công.

  • Hoặc vào giao diện Chăm sóc Ao cơ hội bằng cách nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn và chọn Phân công.

  • Giao diện “Chọn người xử lý” hiển thị, người dùng chọn Cơ cấu tổ chức và tích chọn Người xử lý.

Nhấn Đồng ý để chuyển xử lý.

Cập nhật 28/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.