Nhận xử lý

Khi khách hàng để lại thông tin trên Webform tại các Website của Doanh nghiệp hoặc các bộ phận khác trong công ty chuyển thông tin cơ hội bán hàng, các thông tin cơ hội sẽ chuyển về Ao cơ hội. Nhân viên điều phối/Quản lý sẽ phân công cho NVKD xử lý. NVKD tiếp nhận thông tin của Khách hàng và thực hiện liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin. Sau khi liên hệ, NVKD xác định được đây là cơ hội bán hàng thì NVKD có thể thực hiện ghi nhận vào thông tin Liên hệ, Khách hàng, Cơ hội để tiến hành chăm sóc bán hàng.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Để sử dụng được chức năng này thì bản ghi Ao cơ hội phải thỏa mãi điều kiện:

  • Tình trạng bản ghi là Đã chuyển cho NVKD, KD đang xử lý.
  • Người dùng phải có quyền Sửa Ao cơ hội.

1. Vào phân hệ Ao cơ hội.

2. Trên giao diện Danh sách Ao cơ hội, tích chọn các Ao cơ hội, sau đó chọn Nhận xử lý.

Hoặc vào giao diện Chăm sóc Ao cơ hội bằng cách nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn và chọn Nhận xử lý.

3. Giao diện “Nhận xử lý Ao cơ hội” hiển thị, người dùng chọn Cơ cấu tổ chức và tích chọn Người xử lý.

Cập nhật 29/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.