Tra cứu thuê bao CUKCUK sắp hết/đã hết hạn

Hiện nay, để làm kế hoạch kinh doanh và đánh giá hiệu quả marketing, phòng gia hạn, cập nhật khối DN và HCT cần thống kê được các thuê bao/giấp phép sử dụng sắp hết hạn, quá hạn. 

Thao tác thực hiện như sau:

  • Trên màn hình CRM\Suman của nhân viên kinh doanh, chọn tab Thống kê thuê bao/License

Lưu ý: Chỉ những nhân viên được phân quyền xem thống kê thuê bao/license mới nhìn thấy Tab này. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây

  • Chọn Ứng dụng, Tình trạng, Thời gian muốn thống kê và các tham số lọc theo thị trường như Quốc gia, tỉnh/thành phố,…, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  • Để thống kê các giấy phép sử dụng sắp/đã hết hạn của phần mềm CUKCUK chọn thông tin Ứng dụngCUKCUK

  • Trường
    hợp cần lưu lại danh sách các thuê bao/giấy phép sử dụng sắp hết hạn/đã
    hết hạn, thực hiện xuất khẩu danh sách ra file Excel bằng cách nhấn
    chuột phải trên danh sách và chọn Xuất khẩu
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.