Khách hàng gia hạn Online SME.NET 2017

1. Mục đích

Hướng dẫn trình tự các bước thực hiện cấp GPSD và ghi nhận doanh số khi khách hàng thực hiện gia hạn online sản phẩm MISA SME.NET

2. Cách thực hiện trên phần mềm

Khi khách hàng gia hạn online phần mềm MISA SME.NET 2017, việc cấp GPSD và ghi nhận doanh số cho nhân viên kinh doanh được thực hiện qua các bước sau:

1. Khách hàng thực hiện gia hạn online sản phẩm MISA SME.NET 2017

Khách hàng có thể thực hiện gia hạn sản phẩm MISA SME.NET 2017 trực tiếp trên phần mềm bằng cách:

  • Vào Trợ giúp/Đăng ký giấy phép sử dụng
  • Nhấn Gia hạn cập nhật, khai báo thông tin gia hạn và thực hiện thanh toán

Sau khi khách hàng hoàn tất thủ tục gia hạn, hệ thống tự động gửi Đơn hàng về MISA order để thực hiện cấp GPSD cho khách hàng.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph


2. Kế toán order xác nhận tiền về và chuyển trạng thái của Đơn hàng trên MISA Order

Trường hợp thanh toán trực tuyến hoặc chuyển khoản mà nội dung Ủy nhiệm chi có Mã số thuế và số đơn hàng thì hệ thống MISA Order tự động đối chiếu giữa đơn đặt hàng với chứng từ thanh toán của khách hàng và tự động cập nhật trạng thái đơn hàng thành “Đã thanh toán”. 

Đối với các đơn hàng Chưa thanh toán, sau khi xác nhận có tiền về, kế toán Order xác nhận bằng cách nhấn chuột phải, chọn Xác nhận đã thanh toán để chuyển trạng thái đơn hàng thành “Đã thành toán”

Hệ thống sẽ tự động sinh yêu cầu cấp GPSP trên hệ thống SUMAN cho các đơn hàng Đã thanh toán (bao gồm cả đơn hàng thanh toán trực tuyến và đơn hàng kế toán xác nhận thanh toán thủ công) sẽ tự động sinh yêu cầu cấp GPSD trên hệ thống SUMAN (hệ thống cấp GPSD) để gửi cho kế toán cấp GPSD.3. Bàn giao GPSD và ghi nhận doanh số

Kế toán cấp GPSD khi nhận được yêu cầu cấp GPSD trên hệ thống SUMAN sẽ thực hiện duyệt yêu cầu và cấp giấy phép sử dụng cho khách hàng.

  • Phê duyệt yêu cầu cấp GPSD trên SUMAN

  • Thực hiện cấp GPSD cho khách hàng trên công cụ quản lý giấy phép

Sau khi kế toán cấp GPSD thực hiện cấp thành công, hệ thống tự động gửi email hướng dẫn khách hàng đăng nhập vào ứng dụng MISA Cloud Center để tải GPSD mới đồng thời thông báo trực tiếp trên phần mềm MISA SME.NET để khách hàng cập nhật GPSD mới.

Hệ thống MISA Order tự động sinh yêu cầu cấp hóa đơn tài chính gửi đến kế toán cấp hóa đơn. Đồng thời tự động sinh hợp đồng đã ghi nhận doanh số trên AMIS.CRM cho các văn phòng theo Bảng chia thị trường sản phẩm MISA SME.NET

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.