1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Cho phép lập và duyệt đơn đăng ký làm thêm trên điện thoại

Cho phép lập và duyệt đơn đăng ký làm thêm trên điện thoại

Cho phép người dùng có thể:

Lập và gửi đơn làm thêm ngay trên điện thoại.

Duyệt đơn làm thêm trên điện thoại.

Xem được lịch sử các đơn làm thêm đã được duyệt, các đơn làm thêm bị từ chối, các đơn làm thêm mình duyệt và mình từ chối.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R38 trở đi, người dùng có thể lập và duyệt đơn làm thêm ngay trên điện thoại di động. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.