1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Khách hàng có thể Sử dụng BarCode trong kiểm kê kiểm đếm tài sản trên MOBILE

Khách hàng có thể Sử dụng BarCode trong kiểm kê kiểm đếm tài sản trên MOBILE

Cho phép người dùng sử dụng Barcode để kiểm kê kiểm đếm tài sản trên mobile.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R38 trở về trước: Có thể quét mã QR code trong kiểm kê kiểm đếm tài sản.

Từ phiên bản R38 trở đi: Cho phép những khách hàng có sử dụng BarCode để quản lý tài sản có thể sử dụng BarCode để thực hiện kiểm kê kiểm đếm tài sản trên Mobile.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.