1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Thay đổi chỉ tiêu Tỷ lệ biến động nhân sự trên POC (Trợ lý tài chính số) đúng với nội dung nghiệp vụ của HRM

Thay đổi chỉ tiêu Tỷ lệ biến động nhân sự trên POC (Trợ lý tài chính số) đúng với nội dung nghiệp vụ của HRM

Giúp người quản lý/nhân sự thống kê được đúng tỷ lệ biến động nhân sự trên POC (Trợ lý tài chính số) đúng bản chất nghiệp vụ của HRM.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R38 trở về trước: Khi hỏi Trợ lý tài chính số về Tỷ lệ biến động nhân sự thì sẽ hỏi nội dung chứa: Tỷ lệ biến động tăng nhân sự hoặc Tỷ lệ biến động giảm nhân sự.

Từ phiên bản R38 trở đi: Đổi tên chỉ tiêu “Tỷ lệ biến động tăng/giảm” thành “Tỷ lệ biến động nhân sự“.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.