1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Người dùng mong muốn theo dõi được những tài sản mà bản thân đang nắm giữ trên Mobile

Người dùng mong muốn theo dõi được những tài sản mà bản thân đang nắm giữ trên Mobile

Cho phép mỗi cá nhân có thể xem được thông tin tài sản của mình đang nắm giữ: tài sản nào được cấp phát, tài sản nào đang được báo mất, báo hỏng…

Khi nhân sự thực hiện cấp phát hoặc thu hồi tài sản thì thực hiện thông báo cho nhân viên đó được biết.

Chi tiết thay đổi

Vào mục Còn nữa/Tài sản được cấp.

Nhấn vào mục Tài sản được cấp sẽ hiển thị danh sách những tài sản mà nhân viên đang nắm giữ:

Lưu ý: Chỉ liệt kê những tài sản có Tình trạng là Đang sử dụng hoặc Hỏng.

Nhấn vào từng dòng để xem chi tiết thông tin tài sản.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.