Đăng ký chương trình phúc lợi

Cho phép đăng ký tham gia các chương trình phúc lợi của đơn vị như: khám sức khỏe, nghỉ mát…

Hướng dẫn thực hiện

Nhấn vào thông báo đăng ký chương trình phúc lợi trên mục Thông báo.

Tích chọn Đăng ký người đi kèm nếu có người đi kèm:

  • Nhấn Thêm mới.

  • Khai báo thông người đi kèm.

  • Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng để sửa hoặc biểu tượng để xóa thông tin người đi kèm.

Nhấn Xác nhận tham gia để gửi đăng ký tham gia chương trình.

Lưu ý: Chương trình phúc lợi do Nhân sự tạo trên ứng dụng AMIS.VN-Nhân sự phải thoả mãn các điều kiện sau thì mới hiển thị trên mục thông báo của trang cá nhân.

  • Có cho phép nhân viên Đăng ký trực tuyến
  • Vẫn đang trong thời gian đăng ký trực tuyến
  • Đã lập được danh sách nhân viên trên tab Nhân viên tham gia của chương trình phúc lợi.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.