Đăng ký khoá đào tạo

Cho phép đăng ký/hủy đăng ký tham gia các khoá đào tạo do Nhân sự tạo trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của nhân viên.

Trường hợp nghiệp vụ

Đăng ký Khóa đào tạo

Sau khi Nhân sự lập khóa đào tạo và gửi thông báo cho nhân viên, nhân viên thực hiện đăng ký khóa đào tạo như sau:

Nhấn vào thông báo đăng ký khóa đào tạo trong mục Thông báo.

Nhấn Đăng ký, chương trình hiển thị danh sách các khóa đào tạo.

Chọn khóa đào tạo và nhấn Đăng ký (hoặc nhấn chuột phải và chọn Đăng ký).

Tích chọn Đồng ý tham gia và tuân thủ cam kết.

Nhấn Đăng ký.

Lưu ý:

  • Chỉ những nhân viên có tên trong danh sách nhân viên tham gia khóa đào tạo mới có thể thực hiện đăng ký chương trình đào tạo.
  • Sau khi đăng ký khóa đào tạo, nếu muốn thay đổi có thể nhấn chuột phải tại khóa đào tạo và chọn Hủy đăng ký

Đề xuất mở khóa đào tạo

Khi có mong muốn mở khóa đào tạo để phục vụ cho nhu cầu công việc, nhân viên thực hiện như sau:

Chọn tab Đề xuất đào tạo

Nhấn Chọn

Tích chọn kỹ năng cần đào tạo và khai báo cấp độ mong muốn.

Nhấn Chọn.

Thông tin đề xuất đào tạo của nhân viên sẽ được gửi tới Nhân sự để Nhân sự tổng hợp, xem xét và lập chương trình đào tạo thích hợp.

Lưu ý: Có thể loại bỏ các các kỹ năng đã đề xuất bằng cách chọn kỹ năng, nhấn chuột phải và chọn Loại bỏ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.