Đăng ký làm thêm

Cho phép nộp đơn đăng ký làm thêm đến quản lý, để quản lý thực hiện phê duyệt đơn đăng ký làm thêm.

Trường hợp nghiệp vụ

Nộp đơn đăng ký làm thêm

Chọn mục Nộp đơn.

Khai báo thông tin đơn đăng ký làm thêm:

  • Chọn người có thẩm quyền duyệt đơn đăng ký làm thêm.
  • Chọn khoảng thời gian làm thêm.
  • Nhập lý do làm thêm.
  • Nhấn Chọn để đăng ký làm thêm giờ cho các nhân viên khác (nếu có).

Nhấn Cất.

Lưu ý:

  • Khi Đăng ký làm thêm, nhân viên thuộc cơ cấu tổ chức nào thì chỉ hiển thị danh sách người duyệt đơn, người liên quan ở chi nhánh đó.
  • Hệ thống sẽ gửi email thông báo về việc xin làm thêm giờ đến nhân sự và
    người duyệt trong trường hợp trên phần mềm quản trị nhân sự AMIS.VN –
    Nhân sự có thiết lập chế độ gửi email tự động.

Theo dõi trạng thái đơn đăng ký làm thêm

Sau khi nộp đơn đăng ký làm thêm, nhân viên có thể xem và kiểm tra đơn đăng
ký làm thêm của mình đã được phê duyệt hay chưa. Nếu đã được phê duyệt,
thì đơn đăng ký làm thêm đó đã được chấp nhận hay bị từ chối.

1. Kiểm tra đơn đăng ký làm thêm chưa được phê duyệt

Chọn mục Chưa được duyệt.

Tại đây có thể xem được danh sách đơn đăng ký làm thêm chưa được duyệt.

2. Kiểm tra đơn đăng ký làm thêm đã được duyệt

Chọn mục Đã duyệt.

Tại đây có thể xem được danh sách đơn đăng ký làm thêm đã được duyệt.

3. Kiểm tra đơn đăng ký làm thêm đã bị từ chối

Chọn mục Bị từ chối.

Tại đây có thể xem được danh sách đơn đăng ký làm thêm đã bị từ chối.

Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng  để xem, biểu tượng  để sửa hoặc biểu tượng  để xóa đơn đăng ký làm thêm.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.