Đăng ký người phụ thuộc

Cho phép đăng ký người phụ thuộc với nhân sự, phục vụ cho việc tính thuế TNCN của người dùng.

Hướng dẫn thực hiện

Chọn mục Đăng ký người phụ thuộc. Nhấn Đăng ký người phụ thuộc.

Khai báo thông tin đăng ký người phụ thuộc:

  • Tích chọn Cùng hộ khẩu: phục vụ cho công tác lập phụ lục Thông tin gia đình khi lập tờ khai tham gia bảo hiểm.
  • Thời điểm tính GT, Thời điểm KTGT: khoảng thời gian để chương trình tính giảm trừ gia cảnh.

Nhấn Cất.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.