Đăng ký nơi khám chữa bệnh

Cho phép đăng ký và thay đổi nơi khám chữa bệnh (KCB).

Trường hợp nghiệp vụ

Đăng ký Nơi khám chữa bệnh lần đầu

Chọn Tỉnh/Thành phố để lọc ra nơi KCB trực thuộc.

Chọn Nơi đăng ký KCB.

Nhấn Đăng ký.

Kiểm tra lại thông tin và nhấn Đồng ý.

Thay đổi thông tin Nơi đăng ký khám chữa bệnh

Chọn Tỉnh/Thành phố để lọc ra nơi KCB trực thuộc.

Chọn nơi đăng ký KCB.

Nhấn Thay đổi.

Kiểm tra lại thông tin và nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.