1. Trang chủ
  2. Tri thức
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Đánh dấu các tri thức đang theo dõi

Đánh dấu các tri thức đang theo dõi

Cho phép nhân viên sau khi đọc xong một chi thức có thể đánh dấu mức độ ưu tiên cần theo dõi cho những lần đọc sau:

Chọn tab Chi tiết.

Chọn biểu tượng  để theo dõi tri thức. Tri thức sẽ được cập nhật vào danh sách tri thức đang theo dõi.

Lưu ý: Tại phần Đang theo dõi sẽ chỉ hiển thị 10 tri thức được chọn theo dõi gần nhất, do đó để xem thêm các tri thức đang được theo dõi khác, người dùng nhấn vào biểu tượng .

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.