1. Trang chủ
  2. Tri thức
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Tra cứu, tìm kiếm thông tin tri thức

Tra cứu, tìm kiếm thông tin tri thức

Với từng vai trò khác nhau hệ thống sẽ cho phép tìm kiếm thông tin tri thức khác nhau.

Với vai trò Nhân viên (chỉ được phép xem và comment trên tri thức): khi muốn tìm kiếm thông tin trên ứng dụng Tri thức có thể thực hiện như sau:

  • Nhập tiêu chí tìm kiếm
  • Thiết lập cấu hình cho chỉ tiêu tìm kiếm
  • Nhấn Tìm kiếm
  • Thiết lập chế độ hiển thị kết quả tìm kiếm trên danh sách

Lưu ý: Sau khi tìm được tri thức cần tra cứu, người dùng chọn chức năng Chi tiết để có thể đọc chi tiết hướng dẫn của tri thức đó:

Với vai trò Quản trị ứng dụng Tri thức (được toàn quyền trên ứng dụng tri thức): ngoài việc có thể tìm kiếm thông tin giống như vai trò Nhân viên, còn có thể tìm kiếm thông tin trên phần Quản lý tri thức:

  • Nhập tiêu chí tìm kiếm tri thức
  • Nhấn Tìm kiếm
  • Nhấn vào tri thức tìm thấy để đọc nội dung chi tiết.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.