1. Trang chủ
  2. Tri thức
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Truy vấn lịch sử thay đổi tri thức

Truy vấn lịch sử thay đổi tri thức

Trên ứng dụng AMIS.VN-Tri thức, cùng một lúc cho phép nhiều người dùng cùng truy cập vào để bổ sung, thay đổi nội dung các tri thức trên ứng dụng. Vì thế hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng có vai Quản trị ứng dụng tri thức có thể kiểm tra lại các thao tác đã từng được thực hiện trên ứng dụng như: Ai, làm gì, vào ngày nào, giờ nào đã đưa hoặc thay đổi tri thức trên ứng dụng.

  • Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng AMIS.VN-Tri thức, nhấn chọn biểu tượng  , sau đó nhấn chọn chức năng Nhật ký:

  • Tại màn hình danh sách nhật ký truy cập, thông tin sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên).
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.