Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận

1. Định khoản
Khi phát sinh nghiệp vụ điều chuyển CCDC giữa các phòng ban, bộ phận trong cùng đơn vị thì Kế toán không cần hạch toán kế toán, chỉ thay đổi nơi sử dụng trên sổ theo dõi công cụ dụng cụ.
2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu điều chuyển CCDC giữa các phòng ban, bộ phận thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng của các bộ phận, Giám đốc ra lệnh điều chuyển CCDC.
  2. Căn cứ vào lệnh điều chuyển, bộ phận quản lý tài sản sẽ lập biên bản giao nhận CCDC.
  3. Sau khi CCDC đã được điều chuyển tới bộ phận có nhu cầu, kế toán trưởng, Giám đốc, người giao, người nhận CCDC cùng ký vào biên bản giao nhận CCDC.
  4. Bộ phận chuyển đi sẽ chuyển quyền quản lý cho bộ phận được nhận CCDC.
  5. Căn cứ vào lệnh điều chuyển và biên bản giao nhận CCDC, kế toán ghi vào sổ CCDC.

 

3. Ví dụ

Ngày 02/03/2017, điều chuyển 5 bàn làm việc từ phòng Kinh doanh sang phòng Kế toá

4. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

​1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Điều chuyển (hoặc vào tab Điều chuyển, nhấn Thêm).

2. Khai báo thông tin điều chuyển CCDC.

Lưu ý:

  • Trường hợp điều chuyển toàn bộ CCDC sang phòng ban khác và có phát sinh thay đổi tài khoản chi phí phân bổ: Tại cột Tài khoản CP, cần nhập lại tài khoản chi phí tương ứng với phòng ban được điều chuyển CCDC đến.
  • Trường hợp chuyển 1 phần CCDC sang phòng ban khác và có phát sinh thay đổi tài khoản chi phí phần bổ, khi thực hiện phân bổ chi phí CCDC cần thiết lập lại thông tin số tiền phân bổ và tài khoản chi phí tại tab Phân bổ.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý: Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), việc điều chuyển CCDC được thực hiện khi đang làm việc tại chi nhánh nào, sổ nào chỉ được lưu trên chi nhánh đó và sổ đó. 

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.