Đồng bộ dữ liệu chấm công lên HRM

Cho phép nhân sự đồng bộ thủ công dữ liệu từ máy chấm công lên phần mềm AMIS – Nhân sự.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Khi thiết lập khoảng thời gian đồng bộ dữ liệu thì chương trình sẽ tự động đẩy dữ liệu từ máy chấm công lên phần mềm AMIS – Nhân sự.
Nhân sự có thể đồng bộ dữ liệu thủ công từ máy chấm công lên phần mềm AMIS – Nhân sự như sau:

Lưu ý: 

  • Để đẩy được dữ liệu từ máy chấm công lên phần mềm AMIS – Nhân sự thì cần có kết nối internet.
  • Trường hợp đã thiết lập khoảng thời gian đồng bộ dữ liệu, nhưng mất kết nối internet thì cứ 5 phút hệ thống sẽ check kết nối 1 lần, khi nào có kết nối internet thì hệ thống sẽ đồng bộ dữ liệu.

Chọn tab Dữ liệu chấm công.

Thiết lập điều kiện lấy dữ liệu:

  • Chọn lấy dữ liệu theo Báo cáo chấm công hoặc Lịch sử chấm công và chọn khoảng thời gian lấy dữ liệu.
  • Nhấn Lấy dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị danh sách chấm công được tổng hợp từ tất cả các máy chấm công theo điều kiện lấy dữ liệu đã chọn.

Nhấn Đồng bộ dữ liệu để chương trình thực hiện đẩy dữ liệu từ máy chấm công lên phần mềm AMIS – Nhân sự.

Lưu ý:

  • Dữ liệu khi đồng bộ từ máy chấm công lên phần mềm thì chưa cập nhật vào Bảng chấm công.
  • Có thể xuất khẩu dữ liệu ra file excel bằng cách nhấn Xuất khẩu.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.