1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Chấm công
  5. Chấm công
  6. Lập bảng chấm công lấy dữ liệu từ máy chấm công

Lập bảng chấm công lấy dữ liệu từ máy chấm công

Cho phép nhân sự cập nhật dữ liệu từ máy chấm công lên phần mềm AMIS – Nhân sự, phục vụ chấm công nhân viên.

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Chấm công\Chấm công chi tiết.

Nhấn Thêm.

Khai báo thông tin bảng chấm công chi tiết theo thời gian và nhấn Đồng ý.

Nhấn Lấy dữ liệu từ máy chấm công, sau đó thiết lập khoảng thời gian lấy dữ liệu từ máy chấm công.

Nhấn Đồng ý để chương trình tự động lấy dữ liệu từ máy chấm công lên phần mềm AMIS – Nhân sự theo khoảng thời gian đã chọn.

>>> Xem thêm: Top phần mềm chấm công miễn phí tốt nhất hiện nay

Lưu ý:

  • Khoảng thời gian lấy dữ liệu từ máy chấm công phải thuộc khoảng thời gian của bảng chấm công.
  • Khi thực hiện lấy dữ liệu từ máy chấm công thì chương trình tự động lấy theo mã nhân viên ở máy chấm công và mã chấm công trong phần mềm để đẩy dữ liệu tương ứng.
  • Sau khi lấy dữ liệu từ máy chấm công thì sẽ ghi đè lên dữ liệu của các ngày đã chọn.
Cập nhật 10/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.