Gửi phản hồi cho MISA

1. Nội dung

Cho phép người dùng gửi các phản hồi về lỗi hoặc các yêu cầu để cải tiến phần mềm trong quá trình sử dụng.

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn Phản hồi trên màn hình các danh sách (hoặc trên giao diện chi tiết của các chứng từ ).

2. Lựa chọn mục đích phản hồi là muốn cải tiến, thêm tính năng hay thông báo lỗi khi thực hiện thao tác trên phần mềm.
3. Nhập nội dung phản hồi.
4. Nhập thông tin liên hệ để MISA có thể liên hệ lại với khách hàng khi nhận được yêu cầu.
5. Nhấn Gửi đi.

Lưu ý: Nhấn Xem lịch sử phản hồi nếu muốn xem nội dung trả lời của MISA về những góp ý của đơn vị. 

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.