Kiểm tra chênh lệch giữa doanh thu trên sổ cái TK 511, 711 và trên bảng kê bán ra

 

Kế toán nhấn vào các số chứng từ ghi nhận doanh thu và các hóa đơn mà báo cáo liệt kê để xác định nguyên nhân sai sót, xử lý chênh lệch (sửa lại số tiền trên chứng từ, điều chỉnh tờ khai thuế,…).

Lưu ý:

  • Trường hợp không sử dụng phần mềm AMIS.VN để kê khai thuế thì khách hàng không cần quan tâm đến chênh lệch giữa doanh thu trên sổ cái TK511, 711 và trên bảng kê bán ra
  • Trường hợp có sử dụng phần mềm để kê khai thuế, khách hàng thực hiện lập bảng kê bán ra bằng cách:
    • Vào phân hệ Thuế, chọn Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)

    • Chọn kỳ tính thuế và tích chọn phụ lục kê khai Bảng kê bán ra thuế GTGT

    • Nhấn Đồng ý.
Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.