Kiểm tra kho, mua hàng

Hướng dẫn

Khi lựa chọn kiểm tra Kho, mua hàng, trên Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ kiểm tra các nội dung sau đây:

[Child Menu]

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.