1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ và lập báo cáo
  4. Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách và lập BCTC cuối năm
  5. Trong kỳ có nhập kho thành phẩm nhưng nhập nhầm sang loại phiếu nhập kho khác dẫn đến không tính được giá thành do không có nhập kho thành phẩm trong kỳ

Trong kỳ có nhập kho thành phẩm nhưng nhập nhầm sang loại phiếu nhập kho khác dẫn đến không tính được giá thành do không có nhập kho thành phẩm trong kỳ

Trường hợp có sai sót trong hạch toán kế toán giá thành, báo cáo sẽ hiển thị kết quả theo các nội dung sau:

1. Các chứng từ chi phí chung nhưng chưa phân bổ hết hoặc không phân bổ cho kỳ tính giá thành nào, hoặc số tiền bằng 0 nên chưa được tính vào giá thành:

Trường hợp này, kế toán kiểm tra các chứng từ mà báo cáo liệt kê xem đã hạch toán đúng số tiền chưa (nếu số tiền trên chứng từ chi phí chung bằng 0 có thể do xuất kho NVL nhưng chưa tính giá xuất kho), sau đó thực hiện phân bổ chi phí cho kỳ tính giá thành.

2. Trong kỳ có nhập kho thành phẩm nhưng nhập nhầm sang loại phiếu nhập kho khác dẫn đến không tính được giá thành do không có nhập kho thành phẩm trong kỳ:

Trường hợp này, kế toán nhấn vào các số chứng từ nhập kho mà báo cáo liệt kê, sửa lại thành loại chứng từ Nhập kho thành phẩm sản xuất.

3. Trong kỳ có nhập kho vào loại phiếu nhập kho thành phẩm nhưng hạch toán sai hoặc sai đối tượng tập hợp chi phí, hoặc đối tượng tập hợp chi phí không được tính giá thành trong kỳ:

Trường hợp này, tương ứng với từng lý do ghi chú trên báo cáo, kế toán cần sửa lại cho đúng (sửa lại hạch toán, bổ sung hoặc sửa đối tượng tập hợp chi phí).

4. Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa nhập kho thành phẩm:

Trường hợp này, kế toán cần lập bổ sung phiếu nhập kho thành phẩm sản xuất cho các thành phẩm mà báo cáo liệt kê sau đó thực hiện tính lại giá thành.

5. Các đối tượng tập hợp chi phí có tính giá thành nhưng chưa cập nhật giá nhập kho thành phẩm hoặc tự nhập đơn giá nhập kho trên phiếu nhập khác giá thành đơn vị sản phẩm:

Trường hợp này, kế toán cần thực hiện tính giá thành và cập nhật giá nhập kho thành phẩm.

  • Một số lưu ý đối với DN hạch toán theo TT133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính:

TT

Tình trạng

Các nguyên nhân xảy ra

Hướng dẫn xử lý

Ghi chú

1

Tổng giá trị dở dang cuối kỳ trong kỳ tính giá thành nhỏ hơn số dư cuối kỳ trên sổ Cái TK 154

DN hạch toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC, khi hạch toán vào TK 154, là chi phí chung nhưng chưa phân bổ hết trong kỳ, vì vậy chi phí này có trên sổ Cái TK 154 nhưng không được tập hợp vào chi phí trong kỳ tính giá thành, nên sẽ không có trong chi phí dở dang cuối kỳ ở kỳ tính giá thành

Phân bổ hết chi phí chung trong kỳ, nếu chưa tính hết giá thành trong kỳ này thì sẽ đưa vào dở dang cuối kỳ

 

2

Sổ cái TK 154 vẫn còn số dư cuối kỳ trong khi kỳ tính giá thành thì không còn giá trị dở dang cuối kỳ

Dữ liệu được tạo nhiều tiết khoản của TK 154 (Ví dụ: 154.1, 154.2, 154.3….), khi kết chuyển chi phí và tính giá thành chương trình sẽ mặc định kết chuyển vào tài khoản đầu tiên (TK 154.1). Vì vậy nếu xem số dở dang cuối kỳ trên kỳ tính giá thành thì không còn, nhưng xem sổ cái của các tiết khoản 154.1, 154.2, 154.3..có thể bị âm, dương không đúng.

– Nếu hạch toán theo thông tư 133/2016/TT-BTC thì không nên tạo tiết khoản của TK 154, vì tạo thêm tiết khoản như vậy có thể dẫn đến những sai sót không lường trước được do chương trình đã ngầm định tính giá thành theo TK 154 mặc định ban đầu.

– Nếu doanh nghiệp vẫn muốn tạo tiết khoản của TK 154 thì khi kết chuyển chi phí, nhập kho thành phẩm phải tự sửa lại về tiết khoản tương ứng, phù hợp (vì chương trình đang chỉ mặc định hạch toán vào tiết khoản đầu tiên của TK 154.

 

3

Không có giá trị của TK 154 mặc dù trong kỳ đã tập hợp chi phí vào TK 154

Các bút toán hạch toán không được chọn khoản mục chi phí, vì vậy không tập hợp được chi phí để tính giá thành (vì khi tính giá thành có tính chi tiết theo từng khoản mục chi phí)

Sửa lại các chứng từ phát sinh, chọn khoản mục chi phí và thực hiện tính lại giá thành

 

 

 

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.