Khắc phục lỗi

1. Nội dung

Cho phép khắc phục được một số lỗi cơ bản của dữ liệu kế toán.

2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán (chi tiết xem tại đây).

2. Chọn chức năng Khắc phục lỗi trên thanh công cụ.

3. Khai báo thông tin đăng nhập với vai trò ADMIN (trên ứng dụng AMIS.VN-Kế toán dưới Desktop) của dữ liệu kế toán muốn khắc phục lỗi.

4. Nhấn Đồng ý


5. Nhấn Thực hiện, chương trình sẽ thực hiện khắc phục một số lỗi cơ bản của dữ liệu kế toán (nếu có).

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.