Quản lý dữ liệu

 

1. Nội dung

Bao gồm các chức năng hỗ trợ kế toán quản lý các dữ liệu kế toán của doanh nghiệp trên phần mềm.

2. Các bước thực hiện

1. Vào thư mục chứa bộ cài phần mềm AMIS.VN-Kế toán, chọn Server\Bin\Data Manager.


2. Chọn máy chủ chứa dữ liệu kế toán, sau đó nhấn Đồng ý.


3. Tại màn hình Quản lý dữ liệu, có thể thực hiện các chức năng sau:

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.