Thiết lập cấu hình kết nối máy chủ

1. Nội dung

Cho phép thiết lập cấu hình để máy chủ kết nối với máy trạm


2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào màn hình quản lý dữ liệu kế toán (chi tiết xem tại đây).

2. Chọn chức năng Thiết lập cấu hình kết nối máy chủ trên thanh công cụ.

3. Chọn máy chủ muốn thiết lập cấu hình.

4. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động thiết lập cấu hình cho phép máy trạm kết nối với máy chủ.

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.