1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R29
  5. Khi làm việc trên nhiều sổ kế toán có thể chuyển làm việc giữa các sổ nhanh chóng

Khi làm việc trên nhiều sổ kế toán có thể chuyển làm việc giữa các sổ nhanh chóng

1. Mục đích

Cho phép kế toán khi làm việc với nhiều số kế toán thì có thể chuyển làm việc từ sổ này sang sổ khác một cách nhanh chóng

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R29 trở về trước: Trường hợp đơn vị có 1 máy chủ nhưng có nhiều dữ liệu phát sinh, khi chuyển qua lại giữa các dữ liệu mất nhiều thời gian kết nối và tải lại dữ liệu.
  • Từ phiên bản R29 trở đi: Khi kế toán làm việc với nhiều sổ kế toán thì có thể chuyển làm việc từ sổ này sang sổ khác một cách nhanh chóng
    • Trường hợp kế toán kết nối dữ liệu lần đầu. Xem hướng dẫn tại đây
    • Trường hợp kế toán kết nối lại dữ liệu để chuyển làm việc sang dữ liệu khác thì thực hiện như sau:

1. Tìm kiếm ứng dụng AMIS.VN Conector trên thanh Taskbar

2. Nhấn Kết nối với dữ liệu khác

3. Khai báo thông tin đăng nhập vào AMIS.VN

4. Nhấn Tiếp theo để chọn dữ liệu kế toán trên Cloud cần kết nối.

Lưu ý: Có thể nhấn vào biểu tượng  để xóa ghi nhớ Thông tin kết nối (chương trình không xóa dữ liệu của Thông tin kết nối).

6. Nhấn Tiếp theo và kiểm tra thông tin dữ liệu được kết nối.

7. Nhấn Thực hiện

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.