1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Khi lập đơn xin nghỉ, đề nghị công tác, công việc, chia sẻ tin tức, chương trình thông báo ngay trên màn hình đang làm việc của điện thoại

Khi lập đơn xin nghỉ, đề nghị công tác, công việc, chia sẻ tin tức, chương trình thông báo ngay trên màn hình đang làm việc của điện thoại

Giúp quản lý và nhân viên nhận ngay được thông báo trên màn hình làm việc của điện thoại khi có nhân viên gửi đơn xin nghỉ, đề nghị công tác cần duyệt hoặc khi có thay đổi về đơn xin nghỉ đề nghị đi công tác, công việc được giao, chia sẻ tin tức để nhanh chóng nắm bắt thông tin.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R30 trở đi chương trình bổ sung các thông báo khi có nhân viên gửi đơn xin nghỉ, đề nghị công tác cần duyệt hoặc khi có thay đổi về đơn xin nghỉ đề nghị đi công tác, công việc được giao, chia sẻ tin tức ngay trên màn hình làm việc của điện thoại.

Xem thêm các thông báo trên điện thoại tại đây.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.