1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R35
 5. Khi xuất chuyển kho chi nhánh, cho phép tự cập nhập giá nhập vào phiếu nhập ở chi nhánh nhận hàng sau khi tính lại giá xuất kho ở chi nhánh chuyển đi

Khi xuất chuyển kho chi nhánh, cho phép tự cập nhập giá nhập vào phiếu nhập ở chi nhánh nhận hàng sau khi tính lại giá xuất kho ở chi nhánh chuyển đi

1. Mục đích

Kể từ phiên bản R35, Chương trình cho phép tự cập nhật lại giá nhập vào phiếu nhập kho ở kho chi nhánh nhận hàng sau khi tính lại giá xuất kho ở kho chi nhánh chuyển hàng để giúp kế toán hạch toán nhanh chóng và chính xác hơn.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R35: Đơn vị kinh doanh điện thoại di động và các thiết bị điện tử. Kế toán tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. Hàng hóa mua về được lưu ở 2 kho Tổng công ty và 14 kho chi nhánh. Khi hàng được chuyển từ kho Tổng công ty về kho chi nhánh, kế toán sử dụng Tiện ích Lấy phiếu nhập từ CN khác để hạch toán nghiệp vụ nhập kho.
  Trong số khách hàng có nhiều khách lẻ không lấy hóa đơn. Mỗi ngày phát sinh rất nhiều giao dịch KH không lấy hóa đơn, kế toán chưa hạch toán được hết, phải để đến ngày hôm sau hạch toán. Ví dụ ngày 25/12 có 100 KH mua không lấy hóa đơn mà chưa kịp hạch toán, phải sang ngày 26/12 mới hạch toán. Ngày 26/12, trong khi đợi hạch toán 100 nghiệp vụ của ngày 25/12 thì có phát sinh các phiếu xuất kho hàng hóa cho chi nhánh. Khi hạch toán xong 100 nghiệp vụ bán hàng này thì phải cập nhật lại giá xuất kho cho chi nhánh. Phần mềm đã cập nhật giá xuất kho ở kho TCT nhưng chưa cập nhật giá nhập kho ở kho chi nhánh. Hiện tại kế toán đang phải xóa hết các nghiệp vụ nhập kho ở chi nhánh, rồi hạch toán lại bằng cách nhập tay, rất mất thời gian và dễ sai sót vì có nhiều chi nhánh và hoạt động xuất cho các chi nhánh phát sinh hàng ngày.
 • Từ phiên bản R35 trở đi: Khi chuyển kho từ kho Tổng công ty đến kho chi nhánh, cho phép tự cập nhật lại giá nhập vào phiếu nhập kho ở kho chi nhánh sau khi tính lại giá xuất kho ở kho tổng công ty giúp kế toán hạch toán nhanh chóng và chính xác hơn.

1. Tại chi nhánh cần xuất hàng cho chi nhánh khác, vào Kho\Xuất kho: lập Phiếu xuất hàng cho chi nhánh khác, chọn Nhập tại chi nhánh
-> Cất chứng từ, chưa thực hiện tính giá xuất kho.

2. Tại chi nhánh cần nhập hàng từ chi nhánh khác chuyển đến

 • Vào Kho\Nhập kho: lập chứng từ Nhập kho khác, vào Tiện ích\Lập phiếu nhập từ phiếu xuất hàng của chi nhánh khác chuyển đến, chọn chứng từ xuất kho thêm ở trên. Chứng từ Nhập kho chưa có đơn giá nhập.
 • Vào Mẫu\Quản lý mẫu, chọn Sửa mẫu, bổ sung thêm cột Số phiếu xuất, check chọn Hiển thị/Cất.

 • Trên chứng từ Nhập kho, tại cột Số phiếu xuất hiển thị số phiếu xuất kho chuyển đến được chọn

3. Tại chi nhánh xuất hàng cho chi nhánh khác, thực hiện tính giá xuất kho. Giá xuất kho được cập nhật cho chứng từ Xuất kho chuyển chi nhánh
4. Tại chi nhánh cần nhập hàng

  • Vào Nghiệp vụ/Kho/Cập nhật đơn giá trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến

 • Trên bảng Cập nhật đơn giá trên phiếu nhập kho từ chi nhánh khác chuyển đến, chọn cập nhật Theo thời gian hoặc Theo số chứng từ, chọn Thực hiện, đơn giá nhập kho được cập nhật theo đơn giá xuất kho chi nhánh tương ứng.

Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.