Kiểm kê CCDC

1. Định khoản

1.Trường hợp kiểm kê phát hiện thừa

 • Ghi nhận CCDC thừa sau kiểm kê theo giá trị hợp lý của CCDC tại thời điểm phát hiện

Nợ TK 153Nếu nhập kho tìm nguyên nhân xử lý
Nợ 242 Nếu chưa xác định nguyên nhân và ghi tăng tiếp tục sử dụng
     Có TK 3381 Tài sản thừa chờ xử lý

 • Xử lý CCDC thừa căn cứ vào biên bản xử lý

     Nợ TK 3381Tài sản thừa chờ xử lý
     Có TK 3388 Phải trả, phải nộp khác (xác định được đối tượng phải trả)
     Có TK 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu
     Có TK 711 Thu nhập khác
2. Trường hợp kiểm kê phát hiện thiếu

 • Ghi nhận CCDC thiếu sau kiểm kê

Nợ TK 1381Tài sản thiếu chờ xử lý
     Có TK 242

 • Xử lý CCDC thiếu

Nợ TK 111Tiền mặt (cá nhân, tổ chức nộp tiền bồi thường)
Nợ TK 1388 Phải thu khác (cá nhân, tổ chức phải nộp tiền bồi thường)
Nợ TK 334 Phải trả người lao động (số bồi thường trừ vào lương)
Nợ TK 811 Chi phí khác (giá trị còn lại của CCDC thiếu qua kiểm kê)
     Có TK 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi có yêu cầu kiểm kê CCDC từ kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo công ty, bộ phận kế toán sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

 1. Thành lập ban kiểm kê gồm: kế toán CCDC, trưởng bộ phận sử dụng, kế toán trưởng hoặc Giám đốc.
 2. Kiểm kê số lượng CCDC đang được sử dụng, chất lượng hiện thời.
 3. Đối với CCDC phát hiện hỏng, mất thì tìm nguyên nhân xử lý:
  • Trưởng ban kiểm kê ra quyết định xử lý các CCDC mất, hỏng.
  • Căn cứ vào quyết định xử lý, kế toán hạch toán và ghi sổ CCDC (ghi giảm các CCDC bị mất, hỏng không sử dụng được).
 4. Đối với CCDC phát hiện thừa sẽ tiến hành hạch toán bổ sung và ghi sổ CCDC.

3. Ví dụ

Ngày 31/03/2017, Kế toán CCDC nhận được yêu cầu kiểm kê CCDC từ Kế toán trưởng. 

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

Định kỳ, sau khi kiểm kê CCDC xong, kế toán ghi nhận kết quả kiểm kê CCDC như sau:

1. Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn Kiểm kê (hoặc vào tab Kiểm kê, nhấn Thêm).

2. Chọn mốc thời gian cần kiểm kê, sau đó nhấn Đồng ý.


3. Nhập kết quả kiểm kê.

 • Tab Công cụ dụng cụ: chương trình đã tự động liệt kê danh sách các CCDC đang được quản lý trên sổ theo dõi CCDC tính đến ngày thực hiện kiểm kê. Kế toán sẽ cập nhật kết quả kiểm kê thực tế (số lượng còn tốt, số lượng hỏng) và đưa ra kiến nghị xử lý cho các CCDC phát sinh vấn đề khi kiểm kê.

 • Tab Thành viên tham gia: khai báo các thành viên tham gia vào hoạt động kiểm kê CCDC. => Sử dụng chức năng chuột phải để thêm hoặc xoá thông tin về thành viên tham gia.

 • Tab Kết quả xử lý: khai báo kết luận sau khi thực hiện kiểm kê. => Với những bảng kiểm kê đã được xử lý, Kế toán tích chọn vào thông tin Đã xử lý kiến nghị.

4. Nhấn Cất.

Lưu ý:
Nếu có chênh lệch giữa số lượng kiểm kê thực tế và số lượng trên sổ theo dõi CCDC, kế toán có thể ghi nhận:

 • Kết quả xử lý trên sổ theo dõi CCDC:
  • Với những CCDC có Số kiểm kê thực tế > Số liệu trên sổ kế toán => Kế toán sẽ chọn chức năng Ghi tăng để xử lý CCDC thừa.

  • Với những CCDC có Số kiểm kê thực tế < Số liệu trên sổ kế toán => Kế toán sẽ chọn chức năng Ghi giảm để xử lý CCDC thiếu.


 • Việc ghi nhận giá trị CCDC thừa, thiếu sau khi xác định được nguyên nhân và tiến hành xử lý sẽ được thực hiện trên phân hệ Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp (tuỳ thuộc cách thức xử lý).
Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.