Kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Cho phép kiểm tra nguyên nhân Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bị sai số liệu

Cách thao tác

1. Vào mục Báo cáo, tại phần Báo cáo tài chính chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2. Thiết lập tham số in báo cáo. Nhấn Đồng ý

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh bị sai số liệu thường có 1 trong các biểu hiện sau:

Biểu hiện 1: Báo cáo chỉ hiển thị số liệu tại cột doanh thu, không có số liệu tại các chỉ tiêu chi phí.
Nguyên nhân 1: Có thể do chưa thực hiện bút toán kết chuyển lãi lỗ

 • Giải pháp:

  • Vào Nghiệp vụ\ Tổng hợp\ Chứng từ nghiệp vụ khác\ Kết chuyển lãi lỗ

  • Nhập ngày kết chuyển lãi lỗ và nhấn Cất. Chương trình sẽ kết chuyển các khoản doanh thu và chi phí từ đầu cơ sở dữ liệu đến thời điểm chọn ngày kết chuyển.

Nguyên nhân 2: Có thể do chưa tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập trên tham số báo cáo

 • Giải pháp: Trên tham số báo cáo tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập. Sau đó, nhấn Đồng ý để xem báo cáo.
  trước khi ấn CấtIn

Nguyên nhân 3: Có thể do xem sai kỳ báo cáo. Ví dụ khi làm bút toán kết chuyển thời gian theo quý nhưng xem báo cáo lại xem theo tháng

 • Giải pháp: Trường hợp khách hàng muốn xem báo cáo theo tháng thì cần phải kết chuyển theo tháng, thực hiện như sau:
  • Xóa bút toán kết chuyển theo quý
  • Lập lại bút toán kết chuyển theo tháng

Nguyên nhân 4: Có thể do bảng thiết lập báo cáo tài chính đã bị chỉnh sửa lại

 • Giải pháp:
  • Vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính\ Chọn Báo cáo Kết quả
   sản xuất kinh doanh
  • Kiểm tra lại công thức của các chỉ tiêu bị sai xem công thức có bị thay đổi không.
   • Nếu người dùng có sửa lại công thức thì kiểm tra lại xem tại sao lại sửa lại ? Và thiết lập lại cho đúng.
   • Nếu người dùng không chỉnh sửa gì thì tích vào “Lấy giá trị mặc định” và ấn Cất

Biểu hiện 2: Cột kỳ trước không có số liệu hoặc số liệu bị sai
Nguyên nhân 1 : Do dữ liệu là dữ liệu 1 năm (VD: năm 2016) không có số liệu năm trước (năm 2015) => Nếu in báo cáo năm (2016) thì cột kỳ trước là lấy số liệu của năm trước (năm
2015) không có số liệu. Chỉ có số liệu ở cột kỳ trước trong trường hợp dữ liệu liên năm và năm trước có kết chuyển lãi lỗ.

 • Giải pháp: Lấy báo cáo năm trước là căn cứ nhập tay lại cột kỳ trước trên tham số báo cáo.

Nguyên nhân 2: Do kế toán xem báo cáo tại khoảng thời gian (VD: xem báo cáo 4 tháng từ tháng 4/2015- 7/2015) thì cột kỳ trước đang lấy số liệu kỳ báo cáo với số tháng liền kề trước đó (từ tháng 12/2014-3/2015). Trường hợp dữ liệu 1 năm thì tháng 12 không có số liệu => báo cáo bị sai.

 • Giải pháp: Trường hợp này để lên số liệu được kế toán phải tự nhập tay lại trên tham số báo cáo bằng cách:
  • Vào phân hệ Tổng hợp/ tab Lập BCTC
  • Nhấn Thêm/ Chọn Báo cáo tài chính
  • Thiết lập thời gian xem báo cáo và tích chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  • Nhấn Đồng ý.

  • Trên giao diện xem báo cáo, tại tab Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán nhập tay số liệu năm trước vào cột Năm trước.

Biểu hiện 3: Chỉ tiêu doanh thu lệch sổ cái TK 511
Nguyên nhân: Do dữ liệu có những bút toán Nợ TK 511 nhưng không hạch toán vào khoản giảm trừ doanh thu. Trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh thì chỉ tiêu doanh thu = PS có TK 511- PS Nợ TK 511+…. => Báo cáo sẽ bị lệch bên có TK 511

 • Giải pháp: Kế toán kiểm tra lại theo công thức đã thiết lập bằng cách:
  • Vào menu Tiện ích/ Thiết lập báo cáo tài chính
  • Chọn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, sửa công thức thiết lập chỉ tiêu Doanh thu đã thiết lập.

Biểu hiện 4 : Chỉ tiêu Giá vốn hàng bán trên báo cáo không bằng phát sinh Nợ tài khoản 632
Nguyên nhân: Do dữ liệu có các bút toán giảm trừ giá vốn hạch toán Có TK 632 như hàng bán trả lại

 • Giải pháp:

  • Vào menu Báo cáo/ Tổng hợp/ Sổ chi tiết các tài khoản
  • Thiết lập thời gian xem báo cáo và tích chọn tài khoản 632

  • Kiểm tra xem có bút toán hạch toán Có 632 không phải bút toán kết chuyển lãi lỗ không? Chênh lệch giữa chỉ tiêu giá vốn hàng bán trên báo cáo và phát sinh nợ TK632 bằng đúng số này.
  • Lấy Tổng phát sinh bên Nợ TK 632 – Tổng phát sinh bên có TK 632 sẽ bằng trên báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

 

Biểu hiện 5: Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo không bằng Dư cuối kỳ của tài khoản 421
Nguyên nhân: Trên TK 421 có số dư từ năm trước chuyển sang hay có bút toán trích lập quỹ, chuyển lỗ

 • Giải pháp: Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp” = Doanh thu – Chi phí trên BCKQKD. Nếu kế toán có bút toán chuyển lỗ, bút toán trích lập hay số dư từ năm trước chuyển sang thì báo cáo sẽ lệch bằng đúng số này
Biểu hiện 6: Chỉ tiêu chi phí thuế TNDN hiện hành không lên số liệu
Nguyên nhân: Do chưa có bút toán hạch toán Nợ 8211/ có 3334

 • Giải pháp: Kế toán hạch toán bổ sung bút toán Nợ TK 8211/ Có 3334

Lưu ý: Để biết được cách thiết lập công thức của từng chỉ tiêu trên báo cáo thì vào menu Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\ chọn Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.