Kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

Cho phép kiểm tra nguyên nhân Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên sai số liệu

Cách thao tác

1. Vào mục Báo cáo, tại phần Báo cáo tài chính chọn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2. Thiết lập tham số in báo cáo. Nhấn Đồng ý

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ lên sai số liệu thường có các biểu hiện sau:

Biểu hiện 1: Chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ không khớp với chỉ tiêu tiền và tương đương tiền trên Bảng cân đối kế toán.
Nguyên nhân 1: Có thể do người dùng tự sửa lại công thức lấy số liệu lên báo cáo.

  • Giải pháp: Vào menu Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\ chọn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nhấn Lấy giá trị mặc định.

Nguyên nhân 2: Có thể một số chứng từ, kế toán chưa chọn hoạt động dẫn đến những chứng từ này không được lấy lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nhưng vẫn được lấy lên Bảng cân đối kế toán => Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bị sai số liệu.

  • Giải pháp: Khi in trên tham số báo cáo cần chọn hoạt động.

Xem hướng dẫn chi tiết chọn hoạt động LCTT cho chứng từ tại đây.

Biểu hiện 2: Chỉ tiêu “Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác” không bằng với phát sinh có TK 511
Nguyên nhân: Chỉ tiêu Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác lấy phát sinh đối ứng của Tk 111 với TK 511, 121, 131, …. Trường hợp bán hàng chưa thu tiền hạch toán Nợ 131/ Có TK 511 cũng không lấy lên số liệu tại chỉ tiêu này. Ngoài ra thu tiền bán hàng từ kỳ trước hạch toán Nợ 111/ Có 131 thì lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhưng in trên sổ cái Tk 511 không có số liệu.

  • Giải pháp: Công thức báo cáo đang đúng kế toán kiểm tra lại số liệu của đơn vị.

Biểu hiện 3: Trên báo cáo không lấy lên số liệu vay tiền trả nhà cung cấp của bút toán Nợ 331/ Có TK 311
Nguyên nhân: Do tính chất của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là chỉ lấy phát sinh liên quan đến TK 11. Bút toán trên không liên quan đến TK 11 => Báo cáo không lấy lên số liệu

  • Giải pháp: Công thức báo cáo đang đúng kế toán kiểm tra lại số liệu của đơn vị.

Lưu ý:

  • Để biết được từng chỉ tiêu trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) được lấy lên như thế nào và làm thế nào để đối chiếu số liệu theo các công thức đó. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Trường hợp khi in Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) thấy số liệu Tiền và tương đương tiền giữa báocáo lưu chuyển tiền tệ và Bảng cân đối kế toán bị lệch. Xem hướng dẫn
    cách xử lý tại đây
Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.