Kiểm tra tiền mặt, tiền gửi

Khi lựa chọn kiểm tra Tiền mặt, tiền gửi, trên Báo cáo kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách sẽ kiểm tra các vấn đề:

 • Số dư tiền mặt, tiền gửi có âm không?
 • Sổ kế toán tiền mặt và sổ quỹ có khớp nhau không (trường hợp thủ quỹ có tham gia hệ thống)

Việc kiểm tra và cách xử lý khi có chênh lệch được thực hiện xử lý theo các trường hợp sau:

Trường hợp Số dư tài khoản tiền âm
 • Đối với tiền mặt:

  • Vào mục Báo cáo, chọn phân hệ Quỹ, xem báo cáo Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

  • Thiết lập tham số báo cáo, chọn tài khoản
  • Tích chọn tài khoản tương ứng với tài khoản bị âm trên báo cáo.

   Lưu ý: Chọn lần lượt từng tài khoản để xem báo cáo.

  • Chọn Loại tiền tương ứng với loại tiền bị âm trên báo cáo.
  • Nhấn Đồng ý

    • Bước 1: Kiểm tra số tồn đầu kỳ xem đã chính xác chưa.
    • Bước 2: Kiểm tra cột Số tồn để xác định thời điểm báo cáo bắt đầu bị âm.Kiểm tra báo cáo để xác định nguyên nhân và cách xử lý. Có thể kiểm tra nhanh theo các bước sau:

 • Bước 3: Kiểm tra các chứng từ thu, chi trước thời điểm này để xác định nguyên nhân gây ra sai lệch. Có thể xảy ra các trường hợp sau:

+ Chi quá số thực tế; Thu nhỏ hơn số thực tế, Nhập sai tỷ giá trong trường hợp thu/chi bằng ngoại tệ => Chỉnh sửa lại số tiền thu, chi/tỷ giá trên chứng từ cho đúng thực tế.
+ Bỏ xót chứng từ thu tiền => Lập bổ sung chứng từ chi tiền.
+ Nhập trùng chứng từ chi tiền => Xóa bỏ chứng từ chi tiền bị trùng.

 

 • Đối với tiền gửi:

  • Vào mục Báo cáo, chọn phân hệ Ngân hàng, xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng

  •  Thiết lập tham số báo cáo
   • Chọn tham số Chi nhánh, Kỳ báo cáo
   • Chọn tham số Tài khoản, Tài khoản ngân hàng, Loại tiền giống với thông tin bị âm trên báo cáo.

Lưu ý: Chọn lần lượt từng Tài khoản, Tài khoản ngân hàng để xem báo cáo.

   • Nhấn Đồng ý

   • Bước 2: So sánh Số tồn đầu kỳ và các chứng từ thu, chi tiền gửi trước thời điểm này với sao kê ngân hàng để tìm ra chênh lệch, sau đó chỉnh sửa lại cho đúng thực tế.
    • Bước 1: Kiểm tra cột Tồn để xác định thời điểm báo cáo bắt đầu bị âm.Kiểm tra báo cáo để xác định nguyên nhân và cách xử lý. Có thể kiểm tra nhanh theo các bước sau:

Chênh lệch giữa sổ kế toán tiền mặt và sổ quỹ
[page:hdqt_kiem_tra_so_du_tren_so_quy_va_so_tien_mat]
Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.