1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo cá nhân
  5. Làm thế nào để nhắc đến đồng nghiệp trong 1 bình luận?

Làm thế nào để nhắc đến đồng nghiệp trong 1 bình luận?

Chạm vào Bình luận.

[@Tên đồng nghiệp] để nhắc đến đồng nghiệp trong bình luận.

Chạm vào Gửi để đăng bình luận.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.