1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo cá nhân
  5. Tôi muốn nhận được thông báo khi có đồng nghiệp chia sẻ thông tin thì phải làm thế nào?

Tôi muốn nhận được thông báo khi có đồng nghiệp chia sẻ thông tin thì phải làm thế nào?

Khi theo dõi 1 đồng nghiệp thì khi đồng nghiệp đó đăng bài viết, chia sẻ hay sáng kiến,.. ứng dụng sẽ gửi thông báo để khách hàng có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin từ người mình quan tâm.  Để theo dõi đồng nghiệp trên ứng dụng AMIS.VN Mobile, thực hiện như sau:

Trên trang thông tin nhân viên của đồng nghiệp, chạm Theo dõi.

Đồng thời, khách hàng cũng biết được những ai đang theo dõi và đồng nghiệp theo dõi bằng cách:

  • Chạm vào số người đang theo dõi/người theo dõi
  • Ứng dụng hiển thị danh sách người dùng mà đồng nghiệp theo dõi hoặc theo dõi đồng nghiệp

Lưu ý: Có thể theo dõi hoặc bỏ theo dõi trên danh sách người theo dõi.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan