1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo cá nhân
  5. Tôi có nhận được thông báo khi có công việc liên quan đến tôi hay không?

Tôi có nhận được thông báo khi có công việc liên quan đến tôi hay không?

Khi có công việc liên quan, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến người liên quan, người liên quan chạm vào thông báo để xem thông tin công việc liên quan.

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo công việc liên quan ở trên, có thể xem bằng cách vào menu Thông báo.

Chạm vào thông báo để xem thông tin công việc liên quan.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.