1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Thông báo
  4. Thông báo cá nhân
  5. Tôi có nhận được thông báo khi công việc bị xóa hay không?

Tôi có nhận được thông báo khi công việc bị xóa hay không?

Sau khi người giao việc xóa công việc, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến người thực hiện, người thực hiện chạm vào thông báo để xem thông tin công việc bị xóa.

Lưu ý: Trường hợp chưa xem thông báo xóa công việc ở trên, có thể xem bằng cách vào menu Thông báo.

Chạm vào thông báo để xem thông tin công việc bị xóa.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.