1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Hóa đơn điện tử
  5. Lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi thiết lập ký số trên máy trạm)

Lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi thiết lập ký số trên máy trạm)

Khi thiết lập ký số trên máy trạm chương trình xuất hiện cảnh báo: Không kết nối được đến máy chủ ký số.
Nguyên nhân:
1. Máy chủ đang bị tắt.
=> Giải pháp: Bật máy chủ lên.
2. Máy chủ đang bị mất kết nối mạng LAN.
=> Giải pháp:

  • Nếu các máy tính kết nối với nhau thông qua mạng internet: Kiểm tra lại kết nối internet để đảm bảo đường truyền internet ổn định, máy chủ và máy trạm vẫn có internet.
  • Nếu các máy tính kết nối với nhau không thông qua mạng internet: Liên hệ với IT (Quản trị mạng) của Doanh nghiệp để được xử lý, đảm bảo kết nối mạng LAN ổn định.

3. Máy chủ thiết lập tường lửa, không kết nối được với công cụ Thiết lập máy chủ ký số.

Xem hướng dẫn xử lý tại đây.

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.