1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Hóa đơn điện tử
  5. Lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi ký số trên hóa đơn)

Lỗi không kết nối được đến máy chủ ký số (khi ký số trên hóa đơn)

Khi thiết lập ký số trên máy trạm chương trình xuất hiện cảnh báo: Không kết nối được đến máy chủ ký số.
Nguyên nhân 1: Máy chủ đang bị tắt.

=> Giải pháp: Bật máy chủ lên.

Nguyên nhân 2: Máy chủ đang bị mất kết nối mạng LAN.

=> Giải pháp:

  • Nếu các máy tính kết nối với nhau thông qua mạng internet: Kiểm tra lại kết nối internet để đảm bảo đường truyền internet ổn định, máy chủ và máy trạm vẫn có internet.
  • Nếu các máy tính kết nối với nhau không thông qua mạng internet: Liên hệ với IT (Quản trị mạng)của doanh nghiệp để được xử lý, đảm bảo kết nối mạng LAN ổn định.

Nguyên nhân 3: Máy chủ không cắm USB Token:

=> Giải pháp: Cắm USB Token vào máy chủ.

Nguyên nhân 4: Máy chủ thiết lập tường lửa, không kết nối được với công cụ Thiết lập máy chủ ký số.

Xem hướng dẫn xử lý tại đây.

Nguyên nhân 5: Máy chủ chưa cài đặt và thiết lập máy chủ ký số hoặc đã thiết lập nhưng máy chủ ký số đang ở trạng thái Dừng.

=> Giải pháp:
1. Cài đặtthiết lập máy chủ ký số (nếu chưa thực hiện trước đó).
2. Nếu công cụ thiết lập máy chủ ký số đang ở trạng thái Dừng thì nhấn Chạy/Tiếp tục.

Lưu ý:
Sau khi nhấn Chạy/Tiếp tục, Kế toán cần nhấn biểu tượng dấu trừ chứ không nhấn Đóng hoặc biểu tượng dấu X vì sẽ làm công cụ bị tắt, không thể ký số được. Từ lần sau mỗi khi khởi động máy tính, công cụ thiết lập ký số sẽ tự động chạy ngầm, Kế toán không cần phải mở lại nữa.

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.